გენერალური დირექტორი


კომერციისა და ფინანსების დირექტორი

ინოვაციებისა და განვითარების დირექტორი


ტექნიკური დირექტორი


წარმოების დირექტორი


კომერციული სამსახურის უფროსი


ფინანსური სამსახურის უფროსი


ხარისხის სამსახურის უფროსი


ადმინისტრაციულ–სამეურნეო სამსახურის უფროსი


უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი