სს "ელმავალმშენებელი" აცხადებს ინტერესთა გამოხატვას.


სს „ელმავალმშენებელი“ 2018 წლის 25 მაისიდან აცხადებს ინტერესთა გამოხატვას

მის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა მოწყობილობების რეალიზაციის შესახებ.


 

ლოტი #1

სახარატო ხრახნმჭრელი ჩარხი (მოდ. 1K62, ინვ.#1174) - 1 ცალი.

ლოტი #2

სახარატო ხრახნმჭრელი ჩარხი (მოდ. 165, ინვ.#430) - 1 ცალი.

ლოტი #3

სახარატო ხრახნმჭრელი ჩარხი (მოდ. 16K20, ინვ.#1667) - 1 ცალი.

ლოტი #4

ჰორიზონტალურად საღარავი ჩარხი (მოდ. FU-400, ინვ.#532) - 1 ცალი.

ლოტი #5

ბრტყლად სახეხი ჩარხი (მოდ. 3Г71, ინვ.#603) - 1 ცალი.

ლოტი #6

მაგიდაზე საბურღი ჩარხი (მოდ. 2M112, ინვ.#1575) - 1 ცალი.

ლოტი #7

უნივერსალური საღარავი ჩარხი (მოდ. 6Р80Ш, ინვ.#1234) - 1 ცალი.

ლოტი #8

ვერტიკალურად საღარავი ჩარხი (მოდ. 6P11, ინვ.#2210) - 1 ცალი.

ლოტი #9

ჰორიზონტალურად საღარავი ჩარხი (მოდ. FW-400, ინვ.#1099) - 1 ცალი.

ლოტი #10

გადამჭრელი ხერხი (მოდ. 8Г662, ინვ.#2148) - 1 ცალი.

ლოტი #11

შედუღების აპარატი (მოდ. А-825М ВСЖ-303, ინვ.#ე-03097) - 1 ცალი.

ლოტი #12

შედუღების აპარატი (მოდ. САК, ინვ.#ე-21034) - 1 ცალი.

ლოტი #13

ზეთიანი ამომრთველი (მოდ. КРУ-6кВ, КСО-272, ინვ.#ე-14401) - 2 ცალი.

ლოტი #14

ძალური ტრანსფორმატორი (მოდ.ТМ-630, ინვ.#ე-14401-1) - 1 ცალი.

ლოტი #15

ელ.ხიდური ამწე (ტ/ა-5ტ., ინვ.#2809) - 1 ცალი.

ლოტი #16

ამწე კოჭა (ტ/ა-2ტ., ინვ.#2261) - 1 ცალი.

ლოტი #17

ელ.ტელფერი (ტ/ა-0,5ტ., ინვ.#2659) - 1 ცალი.

ლოტი #18

ელ.ტელფერი (ტ/ა-0,5ტ., ინვ.#2976) - 1 ცალი.

ლოტი #19

ელ.ტელფერი (ტ/ა-0,5ტ., ინვ.#2977) - 1 ცალი.

წინადადებების მიღების ბოლო ვადა: 2018 წლის 30 მაისი, 12:00 საათი.

წინადადებების მიღების ადგილი: