სს "ელმავალმშენებელი" აცხადებს ინტერესთა გამოხატვას.


სს „ელმავალმშენებელი“ 2017 წლის 25 დეკემბრიდან აცხადებს კონკურს

 მის საკუთრებაში არსებული შენობების დემონტაჟის პროექტის მომზადების შესახებ.

 

 

ლოტი #1

#9 კორპუსის (საკ.კოდი - 01.12.01.003.198), ნაწილის (ცგპ-ის გარეშე) დემონტაჟის პროექტის მომზადება და მერიის შესაბამის სამსახურებიდან დემონტაჟის ნებართვის მოპოვება.


კორპუსი მოიცავს ორ შენობას: ყოფილ მე-12 და მე-13 საამქროებს.

ყოფილი მე-12 საამქროს შენობა წარმოადგენს ლენტური საძირკველის მქონე წითელი აგურით აშენებულ საწარმოო ნაგებობას. გადახურულია რკ/ბეტონის გადახურვის ფილებით (6 × 15მ). გამოყენებულია მონოლითური რკ/ბეტონის სვეტები და ლითონის ფერმები. შენბის
სიგრძე - 36მ., სიგანე - 18მ., სიმაღლე - 12,3მ. მიშენებული აქვს 2-სართულიანი ადმინ.-საყოფაცხოვრებო შენობა ზომებით 18×8მ. სამშენებლო მოცულობა - 10 173მ3. შენობა გადახურულია 0,5მმ. გოფრირებული ფურცლოვანი თუნუქით.
ყოფილი მე-13 საამქროს შენობა წარმოადგენს ლენტური საძირკველის მქონე წითელი აგურით აშენებულ საწარმოო ნაგებობას. ნაწილობრივ გადახურულია რკ/ბეტონის გადახურვის ფილებით (6 × 15მ), ნაწილი მონოლითური რკ/ბეტონით. შენობის სიგრძე - 120მ., სიგანე - 15მ., სიმაღლე - 5მ. სამშენებლო მოცულობა - 4 890მ3. შენობა გადახურულია 0,5მმ. გოფრირებული ფურცლოვანი თუნუქით.


წინადადებების მიღების ბოლო ვადა: 29 დეკემბერი 12:00 საათი.


წინადადებების მიღების ადგილი: დ.გურამიშვილის გამზირი #84, ადმინისტრაციული შენობის ოთახი #216.


კონკურსში გამარჯვების კრიტერიუმია: ყველაზე დაბალი ფასის შემოთავაზება.


განსაკუთრებული პირობა:

პრეტენდენტ
ბი ვალდებულნი არიან წარმოადგინონ თავისი წინადადებები დალუქულ კონვერტებში;

გამარჯვებული პრეტენდენტი
ვალდებულია შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2 (ორი) კვირის განმავლობაში წარმოადგინოს აღნიშნული შენობების დემონტაჟის პროექტი;

ყველა სხვა კონკრეტული პირობ
გაიწერება პრეტენდენტთან გასაფორმებელ ორმხრივ ხელშეკრულებაში.


 

გამარჯვებულ პრეტენდენტთან გაფორმდება ორმხრივი ხელშეკრულება, რომელშიც გაიწერება ყველა სხვა კონკრეტული პირობა.


დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

ტელ. 5 99 79 11 32, 5 14 30 88 33