სს "ელმავალმშენებელი" აცხადებს ინტერესთა გამოხატვას.


სს "ელმავალმშენებელი" 2017 წლის 13 სექტემბრიდან აცხადებს ინტერესთა გამოხატვას

მის ტერიტორიაზე მდებარე შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის შესახებ.


 

ლოტი #1

ობიექტი:
ახალი საქვაბე.
საკადასტრო კოდი: 01.12.01.003.169 (068)
ქ. თბილისი, დ.გურამიშვილის გამზირი #84

ნომენკლატურა:
დემონტაჟი

სადემონტაჟო ობიექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები:
 • სამშენებლო მოცულობა (კუბ.მ) - 7 900
 • 0.00 ნიშნულის ზევით (კუბ.მ) - 18 000
 • 0.00 ნიშნულის ქვევით (კუბ.მ) - 18 000
 • შენობა-ნაგებობის ფართი (კუბ.მ) - 560
 • შენობა-ნაგებობის სიმაღლე (მ) - 14
შენობა აშენებულია 1982 წელს. წარმოადგენს კარკასული ტიპის ნაგებობას, აშენებულია რკ.ბეტონის სვეტებით, ფერმებით, კედლისა და გადახურვის ფილებით. ფართის ნაწილზე ჩამონტაჟებულია ანტრესოლები ლითონის კონსტრუქციებითა და გაძლიერებული გადახურვის ფილებით.


ლოტი #2

ობიექტი:
ძველი საქვაბე.
საკადასტრო კოდი: 01.12.01.003.169 (067)
ქ. თბილისი, დ.გურამიშვილის გამზირი #84

ნომენკლატურა:
დემონტაჟი

სადემონტაჟო ობიექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები:
 • სამშენებლო მოცულობა (კუბ.მ) - 10 568
 • 0.00 ნიშნულის ზევით (კუბ.მ) - 10 568
 • 0.00 ნიშნულის ქვევით (კუბ.მ) - 10 568
 • შენობა-ნაგებობის ფართი (კუბ.მ) - 1 216
 • შენობა-ნაგებობის სიმაღლე (მ) - 9,6
შენობა აშენებულია 1960 წელს. წარმოადგენს ნახევრად კარკასული ტიპის ნაგებობას. კედლები აშენებულია წითელი აგურით. გადახურვა მონოლითური რკ.ბეტონის. გამოყენებულია რკ.ბეტონის სვეტები და ლითონის ფერმები.


ლოტი #3

ობიექტი:
სამრეცხაო.
საკადასტრო კოდი: 01.12.01.003.169 (033)
ქ. თბილისი, დ.გურამიშვილის გამზირი #84

ნომენკლატურა:
დემონტაჟი

სადემონტაჟო ობიექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები:
 • სამშენებლო მოცულობა (კუბ.მ) - 2 705
 • 0.00 ნიშნულის ზევით (კუბ.მ) - 2 705
 • 0.00 ნიშნულის ქვევით (კუბ.მ) - 0,00
 • შენობა-ნაგებობის ფართი (კუბ.მ) - 731
 • შენობა-ნაგებობის სიმაღლე (მ) - 7,40
შენობა აშენებულია 1966 წელს. ფუნქციონირებდა როგორც სამრეცხაო. წარმოადგენს ლენტური ტიპის საძირკველის მქონე აგურის შენობას, რომელიც გადახურულია რკ.ბეტონის ფილებით. შენობის ნახევარ ფართობზე დაშენებულია მე-2 სართული. შენობა ათეული წლების განმავლობაში აღარ ფუნქციონირებს.


ლოტი #4

ობიექტი:
#10 კორპუსის ნაწილი.
საკადასტრო კოდი: 01.12.01.003.169 (107)
ქ. თბილისი, დ.გურამიშვილის გამზირი #84

ნომენკლატურა:
დემონტაჟი

სადემონტაჟო ობიექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები:
 • სამშენებლო მოცულობა (კუბ.მ) - 19 780
 • 0.00 ნიშნულის ზევით (კუბ.მ) - 18 000
 • 0.00 ნიშნულის ქვევით (კუბ.მ) - 2 000
 • შენობა-ნაგებობის ფართი (კუბ.მ) - 2 472
 • შენობა-ნაგებობის სიმაღლე (მ) - 8
შენობა აშენებულია 1962 წელს. წარმოადგენს ნახევრად კარკასული ტიპის ნაგებობას. კედლები აშენებულია წითელი აგურით. გადახურვა მონოლითური რკ.ბეტონის. გამოყენებულია რკ.ბეტონის სვეტები და ლითონის ფერმები. შენობის სახურავისა და კედლის ნაწილი ჩამონგრეულია.


ლოტი #5

ობიექტი:
თბომავლის დეპო.
საკადასტრო კოდი: 01.12.01.003.169 (038)
ქ. თბილისი, დ.გურამიშვილის გამზირი #84

ნომენკლატურა:
დემონტაჟი

სადემონტაჟო ობიექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები:
 • სამშენებლო მოცულობა (კუბ.მ) - 6 530
 • 0.00 ნიშნულის ზევით (კუბ.მ) - 6 530
 • 0.00 ნიშნულის ქვევით (კუბ.მ) - 0,00
 • შენობა-ნაგებობის ფართი (კუბ.მ) - 907
 • შენობა-ნაგებობის სიმაღლე (მ) - 7,20
შენობა აშენებულია 1962 წელს. აშენებულია ტუფის ქვითა და წითელი აგურით, გადახურულია მონოლითური რკ.ბეტონით.


წინადადების მიღების ბოლო ვადა: 20 სექტემბერი 12:00 საათი

წინადადების მიღების ადგილი: დ. გურამიშვილის გამზირი #84, ადმინისტრაციული შენობის ოთახი #216.

კონკურსში გამარჯვების კრიტერიუმია: ყველაზე მაღალი ფასის შემოთავაზება, პრეტენდენტის დახასიათება და სამუშაო გამოცდილება, სამუშაოების შესრულების ვადა.

განსაკუთრებული პირობა:
 • პრეტენდენტები ვალდებულნი არიან წარმოადგინონ თავისი წინადადებები დალუქულ კონვერტებში;
 • წარმოდგენილ წინადადებებში ვალდებულნი არიან ლოტებზე #1 და #4 გამიჯნონ შენობის და მეტალოკონსტრუქციების ფასი;
 • ლოტებზე #1 და #4 წარმოადგინონ 1 ტონა მეტალოკონსტრუქციის შესყიდვის ფასი;
 • დემონტაჟის ადგილი უნდა შემოიღობოს დროებითი შემოღობვით.

კონკურსში გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია:
 • საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შენობა-ნაგებობის დემონტაჟისათვის საჭირო ტექნიკისა და მუშა ხელის დაქირავება;
 • გვერდითა შენობების დაუზიანებლად განახორციელოს შენობა-ნაგებობის დემონტაჟი 0.00 ნიშნულის ზემოთ;
 • დემონტაჟის დროს არ დააზიანოს შენობა-ნაგებობაში მდებარე დაზგა-დანადგარები;
 • შენობა-ნაგებობის დემონტაჟის დასრულების შემდეგ უზრუნველყოს საზოგადოების ტერიტორიიდან არსებული ნარჩენების გატანა და ტერიტორიის დასუფთავება;
 • შენობა-ნაგებობის დემონტაჟისას დაიკისროს უსაფრთხოების წესების და პირობების სრული დაცვა და პასუხისმგებლობა;
 • ყველა სხვა კონკრეტული პირობები გაიწერება პრეტენდენტთან გასაფორმებელ ორმხრივ ხელშეკრულებაში.


შემსყიდველის უფლება-მოვალეობები:

 • შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ხელშეკრულების დადებამდე ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს ინტერესთა გამოხატვის პროცედურა, თუ ეს აუცილებელი გახდება დამოუკიდებელი ან/და წინასწარ გაუთვალისწინებელი ობიექტური მიზეზებით, აგრეთვე შემსყიდველის ბიზნესინტერესებიდან გამომდინარე.დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით: ტელ. 5 99 79 11 32, 5 77 003 707