სს "ელმავალმშენებელი" 2015 წლის 11 ნოემბრიდან აცხადებს აუქციონს.


ლოტი № 1
ფრიქციული წნეხი (Ф1730) – სავარაუდოდ 6,2 ტონა – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
მრუდხარა წნეხი (КБ8336) – სავარაუდოდ 8,96 ტონა – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ჰიდრავლიური წნეხი (DБ2434) – სავარაუდოდ 10,1 ტონა – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 2 – ჰიდრავლიური წნეხი (П472Б) – სავარაუდოდ 1,7 ტონა – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;    
ლოტი № 3 – მრუდხარა წნეხი (Ф1730) – სავარაუდოდ 7,5 ტონა – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 4 – უკონსოლოდ საღარავი ჩარხი (6520Ф3) – სავარაუდოდ 3 ტონა – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 5 – მრუდხარა წნეხი (KD2124E) – სავარაუდოდ 1,97 ტონა – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 6 – მრუდხარა წნეხი (KD2124E) – სავარაუდოდ 1,97 ტონა – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 7 – ჰიდრავლიური წნეხი (П6332Б) – სავარაუდოდ 7,4 ტონა – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 8 – ჰიდრავლიური წნეხი (П6332Б) – სავარაუდოდ 7,4 ტონა – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 9 – რადიალურად საბურღი ჩარხი (2M55) – სავარაუდოდ 4,7 ტონა – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 10 – რადიალურად საბურღი ჩარხი (W-50/2) – სავარაუდოდ 4 ტონა – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 11 – სამღერძიანი ვალცები (ЛВ-108) – სავარაუდოდ 2,1 ტონა – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 12 – ჰიდრავლიური წნეხი (П6324) – სავარაუდოდ 1,26 ტონა – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 13 – ჰიდრავლიური წნეხი (ПD476) – სავარაუდოდ 3,73 ტონა – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 14 – ჰიდრავლიური წნეხი (П6328) – სავარაუდოდ 3,1 ტონა – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 15 – ჰიდრავლიური წნეხი (PVF-250/2) – სავარაუდოდ 7 ტონა – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 16 – ჰიდრავლიური წნეხი (K1293202) – სავარაუდოდ 4,1 ტონა – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 17 – ჰიდრავლიური წნეხი (D2436A) – სავარაუდოდ 13,4 ტონა – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 18 – ჰიდრავლიური წნეხი (DБ2436) – სავარაუდოდ 13,4 ტონა – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 19 – ჰიდრავლიური წნეხი (П474A) – სავარაუდოდ 3 ტონა – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 20 – ჰიდრავლიური წნეხი (DO436A) – სავარაუდოდ 18,65 ტონა – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 21 – ვერტიკალურად საბურღი ჩარხი (П6332Б) – სავარაუდოდ 4,6 ტონა – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 22 – საჩორტნ სახეხი ჩარხი (3Б634) – სავარაუდოდ 0,365 ტონა – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 23 – მრუდხარა წნეხი (KD2118) – სავარაუდოდ 0,65 ტონა – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 24 – ჰიდრავლიური წნეხი (KD2322) – სავარაუდოდ 1,5 ტონა – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 25 – მრუდხარა წნეხი (KD2128E) – სავარაუდოდ 5,5 ტონა – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 26 – სახარატო რევოლვერული ავტომატი (1K341) – სავარაუდოდ 2,1 ტონა – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 27 – 6 შპინდელ. წნელ. ავტომატი (1A240-6) – სავარაუდოდ 9 ტონა – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 28 – გრძივად სარანდი ჩარხი (7134) – სავარაუდოდ 20 ტონა – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 29 – სახარატო ხრახნმჭრელი (16К20ПФ) – სავარაუდოდ 2,835 ტონა – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 30 – სახარატო ხრახნმჭრელი ჩარხი (16K20) – სავარაუდოდ 2,91 ტონა – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 31 – რადიალურად საბურღი ჩარხი (2M55) – სავარაუდოდ 4,37 ტონა – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 32 – ფართოუნივერს. ინსტრუმენტ. საღარავი ჩარხი (6Е75ПФ) – სავარაუდოდ 1,2 ტონა – 1 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 33 – ჰორიზონტალურად შიგმჩარხავი ჩარხი (2А622ПФ) – სავარაუდოდ 1,5 ტონა – 17 ტონის საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 400 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 34 – ავტომობილი Nissan Patrol GR (გამოშვების წელი - 1996, ძრავის მოცულობა - 2,8, გარბენი – 316352კმ, კოლოფი – მექანიკური) –  საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 2160 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 35 – ავტომობილი Toyota Land Cruiser (გამოშვების წელი - 2003, ძრავის მოცულობა - 4.2, გარბენი – 378132კმ, კოლოფი – მექანიკური) –  საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 4050 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 36 – ავტომობილი МАЗ 53371 (გამოშვების წელი - 1987) –  საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 1530 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
ლოტი № 37 – ავტომობილი МАЗ 500 (გამოშვების წელი - 1969) –  საწყისი სააუქციონო ფასი შეადგენს 1530 აშშ დოლარს (ექვივალენტი ლარში) დ.ღ.გ.–ს გარეშე;
აუქციონში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირს.
აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად ყველა მსურველმა უნდა გადაიხადოს "ბე" ლოტის ღირებულების 10%–ის ოდენობით (ექვივალენტი ლარში)
შემდეგ რეკვიზიტებზე:
GEL-Account:
სააქციო საზოგადოება "საქართველოს ბანკი"; ბანკის კოდი:
BAGAGE22
მიმღების დასახელება: სს "ელმავალმშენებელი"
მიმღების ანგარიშის ნომერი: GE59BG0000000298256900.
მყიდველი ვალდებულია აუქციონის ჩატარებიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში გადაიხადოს მის მიერ აუქციონზე მოგებული საქონლის საბოლოო გასაყიდი მთლიანი ღირებულება, წინააღმდეგ შემთხვევაში მას არ მიეცემა საკუთრების უფლება საქონელზე და "ბე" არ დაუბრუნდება.
აუქციონის ბიჯი – 5 აშშ დოლარი
საქონლის აწონვა  განხორციელდება სს "ელმავალმშენებელის" სასწორზე.
ინფორმაცია აუქციონის ჩატარების შესახებ:
აუქციონში მონაწილეობის მსურველთა განცხადებები მიიღება ყოველ დღე უქმი დღეების გარდა, 1000 - დან 1500 - საათამდე. (ქ. თბილისი გურამიშვილის გამზირი 84, ადმინისტრაციული შენობის II სართული, ოთახი №216).
აუქციონი გაიმართება 2015 წლის 16 ნოემბერს 1500 საათზე შემდეგ მისამართზე:
ქ. თბილისი გურამიშვილის გამზირი 84, ადმინისტრაციული შენობის III სართული.
აუქციონში მონაწილეობისათვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:
     1. განცხადება აუქციონში მონაწილეობის შესახებ, მონაწილეზე სრული ინფორმაციის გათვალისწინებით, მისამართის და საკონტაქტო ტელეფონის მითითებით.
     2. "ბე"–ს გადახდის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი (დედანი).
     3. პირადობის მოწმობის ქსერო ასლი.
     4. ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა თუ იგი მოქმედებს სხვისი სახელით.
     5. იურიდიულმა პირებმა დამატებით წარმოადგინონ ამონაწერს სამეწარმეო რეესტრიდან.
გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმები:
აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმია ყველაზე მაღალი ფასის დასახელება (არანაკლებ საწყისი გასაყიდი ფასისა).
დამატებითი ინფორმაცია აუქციონის ჩატარების შესახებ შეგიძლიათ მიიღოთ:

ტელ. 5 93 922 802, 5 77 003 707, 265 31 42, 265 33 77
                                                                                                  
სს "ელმავალმშენებელის" მუდმივმოქმედი სააუქციონო და საკონკურსო კომისია.