სს "ელმავალმშენებელი" 2015 წლის 06 აგვისტოდან აცხადებს აუქციონს.


სს "ელმავალმშენებელი" 2015 წლის 06 აგვისტოდან აცხადებს აუქციონს  მეორადიავტომობილების რეალიზაციის შესახებ.

ლოტი #
მოდელი
გამოშვების
წელი
ძრავის
მოცულობა
ფერი
გარბენი, კმ
გადაცემათა
კოლოფი
საწყისი სააუქციონო ღირებულება,
აშშ დოლარი
1
Nissan Patrol GR
1996
2.8
შავი
316352
მექანიკური
4 500 (ექვივალენტი ლარებში)
2
Mercedes-Benz S500
2003
5.0
შავი
119125
ტიპტრონიკი
7 500 (ექვივალენტი ლარებში)
3
Toyota Land Cruiser
2003
4.2
შავი
678132
მექანიკური
7 000 (ექვივალენტი ლარებში)
4
МАЗ 53371
1987

ყვითელი

მექანიკური
3 000 (ექვივალენტი ლარებში)
5
МАЗ 500
1969

ლურჯი

მექანიკური
3 000 (ექვივალენტი ლარებში)

გასაყიდი საქონლის ვიზუალური მხარე შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე:

ლოტი #1:  http://www.myauto.ge/index.php?action=details&car_id=14067578 (
ID: 14067578)
ლოტი #2:  http://www.myauto.ge/index.php?action=details&car_id=14067670 (
ID: 14067670)  
ლოტი #3:
  http://www.myauto.ge/index.php?action=details&car_id=14067745 (ID: 14067745)
ლოტი #4
  http://www.myauto.ge/index.php?action=details&car_id=14068119 (ID: 14068119)
ლოტი #5:  http://www.myauto.ge/index.php?action=details&car_id=14067807 (ID: 14067807)
 
აუქციონში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს.

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად ყველა მსურველმა უნდა გადაიხადოს "ბე" ლოტის ღირებულების 10% ოდენობით (ექვივალენტი ლარებში) დ.ღ.გ.–ს ჩათვლით შემდეგ რეკვიზიტებზე:
USD-Account:
Intermediary Bank: Citibank N.A., New York, USA; SWIFT: CITIUS33,
Account With Institution: Bank of Georgia, SWIFT: BAGAGE22; 3, Pushkin Street, 0105 Tbilisi, Georgia,
Beneficiary: JSC ELMAVALMSHENEBELI,
Account: GE59BG0000000298256900.
GEL-Account:
სააქციო საზოგადოება "საქართველოს ბანკი"; ბანკის კოდი:
BAGAGE22
მიმღების დასახელება: სს "ელმავალმშენებელი"
მიმღების ანგარიშის ნომერი: GE59BG0000000298256900.

დოლარის ლარში გაანგარიშება მოხდება აუქციონის ჩატარების დღეს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად.

წაგების შემთხვევაში "ბე" პრეტენდენტს დაუბრუნდება უკან.

მყიდველი ვალდებულია აუქციონის ჩატარებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში გადაიხადოს მის მიერ აუქციონზე მოგებული საქონლის საბოლოო გასაყიდი მთლიანი ღირებულება, წინააღმდეგ შემთხვევაში მას არ მიეცემა საკუთრების უფლება საქონელზე და "ბე" არ დაუბრუნდება.

სხვა კონკრეტული დეტალები დაზუსტებული იქნება პრეტენდენტთან გასაფორმებელ ორმხრივ ხელშეკრულებაში.

ინფორმაცია აუქციონის ჩატარების შესახებ:
     აუქციონში მონაწილეობის მსურველთა განცხადებები მიიღება ყოველ დღე უქმი დღეების გარდა, 1000 - დან 1500 - საათამდე. (ქ. თბილისი გურამიშვილის გამზირი 84, ადმინისტრაციული შენობის II სართული, ოთახი №216).
     აუქციონი გაიმართება 2015 წლის 20 აგვისტოს 1500 საათზე შემდეგ მისამართზე:
ქ. თბილისი გურამიშვილის გამზირი 84, ადმინისტრაციული შენობის I
II სართული.

აუქციონში მონაწილეობისათვის მსურველებმა დალუქულ კონვერტში უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:
     1. განცხადება აუქციონში მონაწილეობის შესახებ, ლოტის მითითებით, მონაწილეზე სრული ინფორმაციის 
         გათვალისწინებით, მისამართის და საკონტაქტო ტელეფონის მითითებით.
     2. "ბე"–ს გადახდის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი (დედანი).
     3. პირადობის მოწმობის ქსერო ასლი.
     4. ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა თუ იგი მოქმედებს სხვისი სახელით.
     5. იურიდიულმა პირებმა დამატებით წარმოადგინონ განახლებული ამონაწერს სამეწარმეო რეესტრიდან.

გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმები:

    აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმია ყველაზე მაღალი ფასის დასახელება (არანაკლებ საწყისი გასაყიდი ფასისა).
 
დამატებითი ინფორმაცია აუქციონის ჩატარების შესახებ შეგიძლიათ მიიღოთ:

ტელ. 5 93 922 802,  5 77 003 707, 5 77 003 521
                                                                                                  


 სს "ელმავალმშენებელის" მუდმივმოქმედი სააუქციონო და საკონკურსო კომისია.