იყიდება სს "ელმავალმშენებელის" კუთვნილი სამრეწველო ფართის ნაწილი.


იყიდება სამრეწველო ფართობი საწარმოო ფართებით,
რომელიც არის სს "ელმავალმშენებელის" ნაწილი.
საკონტაქტო ტელეფონი: (+995 32) 265 31 12; (+995 577) 41 63 16