სს “ელმავალმშენებელი“


0141, თბილისი, საქართველო, დ.გურამიშვილის გამზირი 84

ტელ./ფაქსი (+995 32) 265 31 15, (+995 32) 265 33 77

ვებ გვერდი: www.glmf.ge
ელფოსტა: 
ellocomotive@glmf.ge